Tənbəl gözün müalicə üsulları

Əgər hər hansı bir refraktiv qüsurdan və ya şüakeçirici mühitlərin şəffalığının pozulması nəticəsində əmələ gələ tənbəllikdirsə, belə tənbəlliyin müalicəsində sağlam gözün okkuluziyası, yəni qapanması metodu mövcuddur. Biz yaxşı görən gözü gündə bir neçə müddət yenə də tənbəlliyin dərəcəsi, xəstənin yaşı və gözün dərəcəsi, refraksiyası – bunları nəzərə alıb bir müddət təyin edirik. Təxminən 20 dəqiqəmi olsun, yarım saatmı olsun, 2 saatmı olsun, 4 saatmı olsun? Bu qapama müddətində nə olacaq?

Tənbəl gözün müalicə üsulları oxumağa davam et

Katarakta əməliyyatı vaxtı implantasiya olunan linzaların fərqi

Linzaların nə fərqi var? Ümumiyyətlə, əməliyyatın gedişatı haqqında… 

Katarakta nə idi? Gözümüzün daxilində müxtəlif məsafələrdə aydın görməyi təmin etməkdən ötrü billur var. O billur şəffafdır. hər hansı bir səbəbdən şəffaflığı itdi, bulandı. Görməmizin keyfiyyəti aşağı düşdü. O zaman biz əməliyyatı icra edirik. 

Əməliyyatın mahiyyəti: bulanmış billur götürülür, yerinə təzə billur qoyulur. Bulanmış billur götürüldükdən sonra yerinə billur qoyulmazsa, yəni linza implantasiya olunmazsa, əməliyyatdan sonra xəstə görməsi ancaq belə göz önündə barmaq sayar. Yəni 3 metr, 5 metr, 10 metr görə bilməz. 

Katarakta əməliyyatı vaxtı implantasiya olunan linzaların fərqi oxumağa davam et

Anadangəlmə kataraktası olan uşaqlarda diqqət edilməsi vacib olan başqa mövzular da var!

Katarakta var, bunu bildik. Təxminən belə kataraktası olan, anadangəlmə kataraktası olan uşaqların 50 faizində, 2 nəfərdən birində zamanla, bəlli müddətdən sonra yanına mütləq gözdaxili təzyiq, qlaukoma da qoşulur. 

Anadangəlmə kataraktası olan uşaqlarda diqqət edilməsi vacib olan başqa mövzular da var! oxumağa davam et

Konjenital katarakta – anadangəlmə mirvari suyu

Katarakta mövzusunda doğru bilinən yanlışlardan bir dənəsi də anadangəlmə kataraktalara aiddir, anadangəlmə “mirvari suyu”ya… 

Bəzi uşaqlar doğulanda mirvari suyu ilə doğulurlar. Bunlar ilk dəfə doğum evində aşkar olunur. Bəzən ola bilsin, çox diqqətli müayinədən keçməz. İlk həftələrdə valideynlər artıq bunu, adətən, hiss edirlər. Həkimə aparırlar, müayinə olunur və təsdiqlənir.  

“Bəli, uşaqda mirvari suyu var, katarakta var – Konjenital katarakta”. 

Nə etmək lazımdır? 

Konjenital katarakta – anadangəlmə mirvari suyu oxumağa davam et

Mirvari suyunu “yetişdirmək” lazımdırmı?

Bəzi doğru bilinən yalnışlar var: Cəmiyyətdə insanların böyük hissəsi hələ də belə fikirləşir ki, əgər “mirvari suyu” (katarakta) əmələ gəldisə, onu “yetişdirmək” lazımdır. 

Bu boş yerə yaranmış bir söz deyil. Bunun altında yatan bir mərhələ var. 

Mirvari suyunu “yetişdirmək” lazımdırmı? oxumağa davam et

Katarakta əməliyyatının mahiyyəti

Katarakta əməliyyatı zamanı bulanmış billur götürülür, yerinə təzə billur qoyulur.

Əlimlə bir şey göstərəcəm: Billurun anatomiyası. Bir dənə kisədir, əlim kisədir. Onun içərisinə jele doldurulub. Bu kisə akkomodasiya edə bilir. Bunun sayəsində biz uzaq, orta, yaxın məsafələri rahat görə bilirik. Bəlli yaşa çatandan sonra billur artıq akkomodasiya qabiliyyətini itirir. Yəni billur artıq elastikliyi itdiyinə görə hərəkət edə bilmir, bir. Sonra yavaş-yavaş sərtləşir. Sonra yavaş-yavaş bulanmağa başlayır. Bulananda artıq katarakta əmələ gəlmiş olur. 

Katarakta əməliyyatının mahiyyəti oxumağa davam et

Göz müayinəsi necə olmalıdır?

Sizcə necə olmalıdır göz müayinəsi?

Göz müayinəsinin komponentləri var: Bir var ümumi qəbul olunmuş müayinələr, bir də var spesifik müayinələr.

Ümumi qəbul olunmuş müayinələr

Xəstə nə şikayətlə gəlirsə gəlsin, bu müayinələr mütləq olunmalıdır.

  1. Gözün dərəcəsinin təyini
  2. Göz təzyiqinin təyini
  3. Çılpaq gözlə görmə itiliyi
  4. Korreksiya ilə (şüşələrlə) görmə itiliyi
  5. Biomikroskopik müayinə – Slit lamp müayinəsi
  6. Bəbək böyüdülməlidir
  7. Fundus müayinəsi – göz dibi müayinəsi – retina taraması
Göz müayinəsi necə olmalıdır? oxumağa davam et