Yuxusuzluqdan gözaltı torbalar olarmı?

Bəli, bəzən yuxusuzluqdan, gözaltı torbalanmalar da ola bilir. Səbəbi nəyə bağlıdır? Açığı, onun səbəbi haqqında tam dəqiq bir məlumat verə bilməyəcəyəm. Amma fikirlərimisizlə bölüşə bilərəm. 

DAVAMI

Uşaqların pointerə (lazer işığına) baxması

Bu gün paylaşmaq istədiyim mövzu məni çox narahat edən mövzudur. Açığı bir neçə dəfə qarşılaşmışıq bu mövzu ilə və öz həm pasiyentlərin, gələnlərin içərisində, həm ətraf mühitimdə danışanda mümkün qədər bu mövzunun yayılmağını istəyirəm, amma səs olaraq, yəni bir nəfərə və ya məclislərdə bunu paylaşmaq fərqli, amma artıq sosial mediada, internetdə də paylaşmaq istədim ki, insanlara bu haqda məlumat verək. Çox ciddi bir mövzudur. 

Elə keçən həftə qarşılaşdıq. Çoxdandan tanıdığım bir pasiyent, ailə. Uşaqlarını balaca vaxtında əməliyyat eləmişik. Zəng elədilər ki: 

DAVAMI

Mövsümi göz allergiyaları

Ən çox hal-hazırda rast gəldiyimiz suallar: “Doktor, gözüm çox qaşınır.” “Doktor, gözüm çox sulanır, gözüm çox qızarır. Nədən ola bilər? “

Xüsusilə də, martın ortalarına doğru sezon allergiyaları daha çox artmağa başlayır. Əvvəllər yanvar, fevral aylarında qriplərdən sonra qalıq olaraq göz əlamətləri özünü büruzə verirdi. Orada da yenə qaşınma, qızartı, sulanma, bir də əlavə ifrazat, çirk ifrazı. Bunlar daha çox qripin qalığı olaraq özünü göstərirdi. İndi hal-hazırdakı periodda isə bakterial və viral proseslərdən daha çox allergik proseslər özünü daha çox büruzə verməyə başlayır. 

DAVAMI

Səhər yuxudan oyananda gözlərin qızarması

“Səhər yuxudan qalxanda gözüm qızarır. Niyə?”

Axır vaxtlar çox rast gəlirik bu suala da. Səhər oyananda gözlərdə qızartı şikayətlərinin əksəriyyətinin altında göz problemi durmur. Qonşu orqanlar, qulaq, burun, boğaz problemləri durur. 

DAVAMI

Göz yorğunluğuna qarşı nə edək?

Bu gün yenə sual gəldi göz yorğunluğu haqqında. “Göz yorğunluğuna nə eləyək?”

Göz yorğunluğuna səbəb olan bir neçə faktorlar. Əsas ana faktorumuz “göz işi”. Yazmaq, pozmaq, nəyəsə baxmaq uzun müddət… Bunlar gözdə yorğunluq əmələ gətirir. Bu yorğunluğun həlli və ya yorğunluğun gözə zərərlərini azaltmaqdan ötrü nələr eləyə bilərik? Əsas mövzumuz canı buradadır.

DAVAMI

Gözlə bağlı təcili halda nə etməli?

Danışmaq istədiyim bugünki mövzu: “Təcili hallarda nə etməli? Gözlə bağlı təcili bir hadisə olduqda nə etməli?”

Bəzən pasiyentlər vaxtsız zamanlarda zəng edirlər, gecə saat 2-də, 3-də: “Doktor, svarkaya baxmışam, gözüm qızarıb, ölürəm. Mən nə eləyim?” və ya “Doktor, əməliyyat olmuşam, gözüm ağrıyır. Mən nə eləyim?”

DAVAMI

Gözdə yorğunluq

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün danışmaq istədiyim mövzu yenə suallar içərisindən “Gözdə yorğunluq” mövzusu.

Gözdə yorğunluq əslində geniş mövzudur, çox faktorları var. Amma bu gün sualın məqsədinə uyğun şəkildə cavab vermək istəyirəm. Çünki sual verən adam müayinə olunmuşdu bizdə və onda gözündə astiqmat var idi. Astiqmata bağlı yorğunluqdan daha çox danışacağam bu gün.

davamı

Gözdə göynəmələr

Gözdə göynəmələr çox geniş bir məhfumdur. İki ana səbəbdən olur: 1) gözdəki quruluğun nəticəsində göynəmə, 2) bir də allergiyanın nəticəsində göynəmə və yaxud da konyuktuvit nəticəsində göynəmə.

Daha çox rast gəldiyimiz gözdəki quruluq nəticəsində əmələ gələn göynəmədir. Əksər hallarda bunu göynəmə, çox nadir hallarda elə quruluq şəklində hiss edirik.

DAVAMI