Torlu qişa incəlmələri niyə əhəmmiyyəti mövzudur?

Gündəlik müayinə sırasında patologiyalarla çox qarşılaşırıq və əksəriyyəti… Biz artıq alışmışıq göz dibində incəlmələr olur, xəstəyə məlumatlar verilir, tapşırıqlar verilir, kimisi yerinə yetirir, kimisi yerinə yetirmir. Yerinə yetirilmir, fəsadlarla geri qayıdırlar və bu fəsadlar necə ortadan qaldırılır? Rutin biz işimizi görürük. 

Amma bu yaxınlarda avqust ayının 25-də bir xəstə ilə bağlı bir problem yaşadım və o problem artıq məni vadar elədi ki, bu gün bu mövzunu paylaşım. Nə idi yaşadığım problem?

DAVAMI

Torlu qişa incəlmələri

Azərbaycan dilində “torlu qişa” dediyimiz retina gözümüzün daxilində, ən daxildəki bir qatdır. Torlu qişa işıq şüalarının sinir impulsuna çevrilməsi işini, prosesini yerinə yetirir. Yəni işığın qavranılması üçün lazım olan bir toxumadır, qatdır, qişadır.

DAVAMI

Intracorneal Ring əməliyyatının gedişatı

Keratokonus xəstəliyində buynuz qişadaxili seqment implantasiyası (Intracorneal Ring Implantation) əməliyyatın gedişatı haqqında məlumat verəcəyəm. 

Kimləri icra edirik bu əməliyyatı? Keratokonus xəstəsi var və buynuz qişada refraktiv qüsurlar korreksiya vermir. Xəstənin gözünün dərəcələrini gözünə qoyduğumuz halda belə görmə faizi artmır. Belə olan xəstələrdə qərar verilir Buynuz qişadaxili Seqment İmplantasiyasına, Ring İmplantasiyasına. 

DAVAMI

Cross Linking əməliyyatının gedişatı

Bəzi pasiyentlər var ki, diaqnoz qoyulub, əməliyyat tövsiyə olunub, amma xəstə əməliyyat olunmağı gecikdirir, uzadır. Məsələ nədir? “Əməliyyatdan qorxuram.” Ona görə bu mövzunu yazmaq istədim. 

DAVAMI

Keratakonus şübhəsi olan insanlarda Eksimer Lazer

Düzdür “Keratokonusda eksimer lazer” danışmışdıq. Amma keratokonus şübhəsi olan xəstələrdə eksimer lazer danışmamışdıq. Xəstələr eksimer lazer müayinəsinə gəlirlər. Eksimer lazer müayinəsi zamanı məlum olur: buynuz qişada relyef problemi var. Bəzi parametrlər keratokonusa uyğun gəlir, bəzi parametrlər keratokonusa uyğun gəlmir və qalırıq şübhəli halda. Yəni buynuz qişada “papyon” dediyimiz dikləşmələr var. Dikləşmələr alt tərəfdə yuxarıya nisbətən daha böyükdür, daha yüksəkdir. Gələcəkdə keratokonus olma riski var bu pasiyentlərdə. 

DAVAMI

Kerakatakonus şübhəsi olan hallar

Hətta topoqrafik müayinə nəticəsində belə yenə də diaqnozu təsdiqləyə bilmədik. Şübhə yüksəkdir. Amma kertokonusu dəqiqləşdirə bilmədik. Belə olan hallarda istənilən halda xəstənin yaşına uyğun olaraq müşahidə müddəti verilir. Məsələn, xəstənin yaşı 20 ərəfəsindədirsə bunlarda bir ay, ay yarım və ya iki ay müşahidə müddəti veririk. Amma yaşı 30-35 yaşlardadırsa 6 aya qədər müşahidə müddəti veririk. 

DAVAMI

Cross Link əməliyyatından sonra görmədə dumanlılıq

Cross-linking əməliyyatının mahiyyəti buynuz qişanı kompaktlaşdırmaqdır. Buynuz qişa kompaktlaşınca, onun şüa keçirmə indeksi dəyişir deyə görmədə cüzi dumanlıq əmələ gəlir. İlk dövrlərdə bu dumanlıq daha çox olur, təxminən 8 həftə xəstələri narahat edir. 8 həftədən sonra əksər hallarda xəstəni narahat etməyəcək səviyyədə azalır. 

DAVAMI

Cross Linking əməliyyatının əlavə təsirləri

Əslində cross-linking əməliyyatı keratokonus xəstələrində xəstəliyi durdurmaq üçün, proqressiyanın qabağını almaq üçün icra etdiyimiz bir əməliyyatdır. Və bu əməliyyatı icra edərkən biz pasiyentlərə deyirik ki, 

“Bu əməliyyat xəstəliyi durdurmaq üçündür, görməni artırmaq üçün deyil.” 

Amma uzun müddətdə, yəni təxminən 3-6 ay keçdikdən sonra əməliyyatdan cross-linking əməliyyatı olan xəstələrin əksəriyyətində 80-90% hallarda hər hansı bir şəkildə 5%,10%, 15%, 20%, hətta 30-40 %-ə qədər görməsi artan xəstələr olur. 

davamı

Keratokonus əməliyyatından sonra xəstənin görməsi pisləşərmi?

Mövzu əslində iki hissədən ibarətdir: Keratokonus xəstəsi və görmə.

Yəni əməliyyat olundu. Cross-linking əməliyyatından sonra əksər hallarda, 99.9% hallarda keratokonusda bir stabil nəticə əldə olunur. Yəni xəstəlik daha inkişaf etməz. Proqressivləşməz xəstəlik. Amma xəstənin görmə faizində dəyişikliklər ola bilər.

davamı