Torlu qişa incəlmələri niyə əhəmmiyyəti mövzudur?

Gündəlik müayinə sırasında patologiyalarla çox qarşılaşırıq və əksəriyyəti… Biz artıq alışmışıq göz dibində incəlmələr olur, xəstəyə məlumatlar verilir, tapşırıqlar verilir, kimisi yerinə yetirir, kimisi yerinə yetirmir. Yerinə yetirilmir, fəsadlarla geri qayıdırlar və bu fəsadlar necə ortadan qaldırılır? Rutin biz işimizi görürük. 

Amma bu yaxınlarda avqust ayının 25-də bir xəstə ilə bağlı bir problem yaşadım və o problem artıq məni vadar elədi ki, bu gün bu mövzunu paylaşım. Nə idi yaşadığım problem?

DAVAMI

Torlu qişa incəlmələri

Azərbaycan dilində “torlu qişa” dediyimiz retina gözümüzün daxilində, ən daxildəki bir qatdır. Torlu qişa işıq şüalarının sinir impulsuna çevrilməsi işini, prosesini yerinə yetirir. Yəni işığın qavranılması üçün lazım olan bir toxumadır, qatdır, qişadır.

DAVAMI