Cross Linking əməliyyatının gedişatı

Bəzi pasiyentlər var ki, diaqnoz qoyulub, əməliyyat tövsiyə olunub, amma xəstə əməliyyat olunmağı gecikdirir, uzadır. Məsələ nədir? “Əməliyyatdan qorxuram.” Ona görə bu mövzunu yazmaq istədim. 

DAVAMI