Zəifgörmə əməliyyatları

Zəifgörmə əməliyyatları 1956-cı ildən başlayaraq istifadə olunmağa başlayıb və hazırda on illərdir ki, tətbiq olunur.

Zəifgörmə əməliyyatları 3 ana qrupa bölünür:

Zəifgörmə əməliyyatları oxumağa davam et