Gözdə göynəmələr

Gözdə göynəmələr çox geniş bir məhfumdur. İki ana səbəbdən olur: 1) gözdəki quruluğun nəticəsində göynəmə, 2) bir də allergiyanın nəticəsində göynəmə və yaxud da konyuktuvit nəticəsində göynəmə.

Daha çox rast gəldiyimiz gözdəki quruluq nəticəsində əmələ gələn göynəmədir. Əksər hallarda bunu göynəmə, çox nadir hallarda elə quruluq şəklində hiss edirik.

DAVAMI