Katarakta ilə yanaşı xəstəliklər- Göz quruluğu [Katarakta: 19]

“Katarakta ilə yanaşı xəstəliklər” seriyasından digər bir xəstəlik – “Göz quruluğu”. 

Göz quruluğu olan xəstələrdə həm də katarakta diaqnozu qoyulubsa, necə davranılmalıdır? 

Göz quruluğu olan insanlarda göz yaşının kəmiyyət və keyfiyyət problemi olduğuna görə və əməliyyat vaxtı biz bəzi məhlullar istifadə edirik, əməliyyat sahəmizi və gözün daxilini steril etməkdən ötrü. Həmin o məhlulların bəzi hallarda göz quruluğunu bir azca, bəlkə 1%, bəlkə, 2% artırma ehtimalı nəzərə alınaraq bu şeylərə diqqət etmək ehtiyacı doğur. 

DAVAMI

Gözdə göynəmələr

Gözdə göynəmələr çox geniş bir məhfumdur. İki ana səbəbdən olur: 1) gözdəki quruluğun nəticəsində göynəmə, 2) bir də allergiyanın nəticəsində göynəmə və yaxud da konyuktuvit nəticəsində göynəmə.

Daha çox rast gəldiyimiz gözdəki quruluq nəticəsində əmələ gələn göynəmədir. Əksər hallarda bunu göynəmə, çox nadir hallarda elə quruluq şəklində hiss edirik.

DAVAMI