İlk dəfə optik eynək taxmaq

Bir sual gəldi bu gün optik eynək istifadəsi ilə bağlı: “Optik eynək təyin olunan insanın eynəklə yaşadığı ilk təcrübə necə olur?” Əslində, mövzuya bir az daha dərindən yanaşmağı düşünürəm. Birincisi: “Eynəyin mahiyyəti”, sonra “İlk dəfə eynək taxanda nə ilə qarşılaşılır?” Bu iki mövzunu bölüşmək istəyirəm sizinlə.

Birinci, eynək niyə taxılar? 

DAVAMI

Tənbəl gözün müalicə üsulları

Əgər hər hansı bir refraktiv qüsurdan və ya şüakeçirici mühitlərin şəffalığının pozulması nəticəsində əmələ gələ tənbəllikdirsə, belə tənbəlliyin müalicəsində sağlam gözün okkuluziyası, yəni qapanması metodu mövcuddur. Biz yaxşı görən gözü gündə bir neçə müddət yenə də tənbəlliyin dərəcəsi, xəstənin yaşı və gözün dərəcəsi, refraksiyası – bunları nəzərə alıb bir müddət təyin edirik. Təxminən 20 dəqiqəmi olsun, yarım saatmı olsun, 2 saatmı olsun, 4 saatmı olsun? Bu qapama müddətində nə olacaq?

Tənbəl gözün müalicə üsulları oxumağa davam et