PRK, LASIK, Femto-LASIK, yoxsa SMILE – hansını seçməliyəm?

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə eksimer lazerin alt qrupları olan: LASIK, Femto-LASIK və SMILE. Bu üçünün kombinasiyası, bunların bir-birinə oxşar cəhətləri, fərqli cəhətləri və nə zaman hansına ehtiyac olduğu – bu haqda bir məlumat vermək istəyirəm.

Ümumiyyətlə, eksimer lazer metodlarının ən ilki fotorefraktiv keratektomi (Photorefractive keratectomy – PRK), son zamanlar ona bir marketinq adı gətirdilər – “no-touch” deyə. İkinci, LASIK metodu, flepli cərrahiyyə. Üçüncü, Femto-LASIK, flepi lezerlə düzəldilir və dördüncüsü, SMILE. Əslində davamı var, amma hal-hazırda bu 3 dənə: LASIK, Femto-LASIK və SMILE.

DAVAMI

Eksimer lazer əməliyyatından sonra görmənin tam bərpa müddəti

Əvvəllər də qeyd etmişdik, eksimer lazerin bir neçə növü var. Bunların içərisində ən çox icra olunanı LASIK-dir, istər “klassik LASIK” və ya “Femto LASIK”.

LASIK metodunda əməliyyatın səhərisi gündən artıq xəstələr görməyə başlayırlar. Amma görmənin tam ideal vəziyyətə gəlməsi orta hesabla 1 ayın sonunda. Hətta fərq etməz, eksimer lazerin digər metodları vasitəsilə də əgər əməliyyat icra olunmuş olsa belə, bütün metodların hamısında görmənin yekun halı 1 ay müddətində formalaşır. Yəni əməliyyatdan 1 ay keçdikdən sonra nə görmə varsa, əksər hallarda elə o görmə bizim tam əldə etdiyimiz görmədir.

DAVAMI