Eksimer lazer əməliyyatından sonra görmənin tam bərpa müddəti

Əvvəllər də qeyd etmişdik, eksimer lazerin bir neçə növü var. Bunların içərisində ən çox icra olunanı LASIK-dir, istər “klassik LASIK” və ya “Femto LASIK”.

LASIK metodunda əməliyyatın səhərisi gündən artıq xəstələr görməyə başlayırlar. Amma görmənin tam ideal vəziyyətə gəlməsi orta hesabla 1 ayın sonunda. Hətta fərq etməz, eksimer lazerin digər metodları vasitəsilə də əgər əməliyyat icra olunmuş olsa belə, bütün metodların hamısında görmənin yekun halı 1 ay müddətində formalaşır. Yəni əməliyyatdan 1 ay keçdikdən sonra nə görmə varsa, əksər hallarda elə o görmə bizim tam əldə etdiyimiz görmədir.

DAVAMI