Eynək taxanlar hansı problemlərlə üzləşirlər

Keçən səfərki eynəklər ilə əlaqədar bir yazımız var idi onun davamını: “Eynək istifadə edənlərdə hansı problemlə qarşılaşıla bilər?” 

Eynək istifadə edənlər iki qrupa böləcəyik. Daha əvvəllərdən eynəyi olanlar: eynəyi dəyişdirilir və yaxud da ki, ilk dəfə eynək taxanlar. 

DAVAMI