Keratokonus əməliyyatları: LRI və ya RK

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün yenə keratokonus mövzusu və əməliyyatları: “Görmənin düzəldilməsi üçün icra olunan əməliyyatlar”. 

Keçən yazımızda görməni artırmaq üçün İntrakornel rinqlər haqqında danışdıq. Bu yazıda buynuz qişanın nahamarlığını bir az daha toparlamaqdan ötrü, nahamarlığı hamarlaşdırmaqdan ötrü LRI və ya RK dediyimiz, “Limbal Relaxing Inscisions” və ya “Radial Keratotomy” dediyimiz əməliyyat növü haqqında danışmaq istəyirəm. 

DAVAMI