Keratokonus diaqnozu qoyulan xəstə nə etməlidir?

Bir xəstəyə keratokonus diaqnozu qoyuldu. Nə etməlidir?

Əgər bir insana keratokonus diaqnozu qoyuldusa, tövsiyəm nə olardı? Fərqli bir yerdə yenə də hər ehtimala qarşı keratokonusun diaqnozunu təsdiqlətsin. Yəni bir həkim müayinə etdi, sadəcə o bir həkimin qərarından asılı qalmasınlar. Başqa, ikinci bir həkimin fikrini də alsınlar. Orada da əgər təsdiqlənmiş olarsa, ondan sonra artıq növbəti addıma keçsinlər.

DAVAMI

Intracorneal Ring əməliyyatının gedişatı

Keratokonus xəstəliyində buynuz qişadaxili seqment implantasiyası (Intracorneal Ring Implantation) əməliyyatın gedişatı haqqında məlumat verəcəyəm. 

Kimləri icra edirik bu əməliyyatı? Keratokonus xəstəsi var və buynuz qişada refraktiv qüsurlar korreksiya vermir. Xəstənin gözünün dərəcələrini gözünə qoyduğumuz halda belə görmə faizi artmır. Belə olan xəstələrdə qərar verilir Buynuz qişadaxili Seqment İmplantasiyasına, Ring İmplantasiyasına. 

DAVAMI

Cross Link əməliyyatından sonra görmədə dumanlılıq

Cross-linking əməliyyatının mahiyyəti buynuz qişanı kompaktlaşdırmaqdır. Buynuz qişa kompaktlaşınca, onun şüa keçirmə indeksi dəyişir deyə görmədə cüzi dumanlıq əmələ gəlir. İlk dövrlərdə bu dumanlıq daha çox olur, təxminən 8 həftə xəstələri narahat edir. 8 həftədən sonra əksər hallarda xəstəni narahat etməyəcək səviyyədə azalır. 

DAVAMI

Cross Linking əməliyyatının əlavə təsirləri

Əslində cross-linking əməliyyatı keratokonus xəstələrində xəstəliyi durdurmaq üçün, proqressiyanın qabağını almaq üçün icra etdiyimiz bir əməliyyatdır. Və bu əməliyyatı icra edərkən biz pasiyentlərə deyirik ki, 

“Bu əməliyyat xəstəliyi durdurmaq üçündür, görməni artırmaq üçün deyil.” 

Amma uzun müddətdə, yəni təxminən 3-6 ay keçdikdən sonra əməliyyatdan cross-linking əməliyyatı olan xəstələrin əksəriyyətində 80-90% hallarda hər hansı bir şəkildə 5%,10%, 15%, 20%, hətta 30-40 %-ə qədər görməsi artan xəstələr olur. 

davamı

Keratokonus əməliyyatından sonra xəstənin görməsi pisləşərmi?

Mövzu əslində iki hissədən ibarətdir: Keratokonus xəstəsi və görmə.

Yəni əməliyyat olundu. Cross-linking əməliyyatından sonra əksər hallarda, 99.9% hallarda keratokonusda bir stabil nəticə əldə olunur. Yəni xəstəlik daha inkişaf etməz. Proqressivləşməz xəstəlik. Amma xəstənin görmə faizində dəyişikliklər ola bilər.

davamı

Keratokonus əməliyyatları: LRI və ya RK

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün yenə keratokonus mövzusu və əməliyyatları: “Görmənin düzəldilməsi üçün icra olunan əməliyyatlar”. 

Keçən yazımızda görməni artırmaq üçün İntrakornel rinqlər haqqında danışdıq. Bu yazıda buynuz qişanın nahamarlığını bir az daha toparlamaqdan ötrü, nahamarlığı hamarlaşdırmaqdan ötrü LRI və ya RK dediyimiz, “Limbal Relaxing Inscisions” və ya “Radial Keratotomy” dediyimiz əməliyyat növü haqqında danışmaq istəyirəm. 

DAVAMI

Intracorneal Ring əməliyyatı

Bu gün yenə karatokonus mövzusunda danışacayıq. Keçən yazıda qeyd etmişdik “Keratokonusun müalicəsi.”

Keçən yazıda qeyd etdiyimiz kimi, birinci əməliyyat: Corneal Cross Linking. Bu əməliyyatın mahiyyəti buynuz qişanın sərtliyini təmin etmək, yəni prosesi durdurmaq.

Bəs buynuz qişa durdurması tamam. Amma yekunda bu gözlər görməkdən ötrüdür. Keratokonuslu xəstələrdə də görmə keyfiyyəti çox aşağı düşmüş olur.

DAVAMI

Keratokonusun müalicəsi

Xəstəyə keratokonus diaqnozu qoyuldu. İndi nə edəcəyik?

Keratokonus diaqnozu qoyulduqdan sonra xəstəliyin mərhələsi, xəstənin görmə itiliyi, buynuz qişanın qalınlığı, xəstənin yaşı,, xəstənin işi… Bir neçə parametrə baxıb, ondan sonra qərar verilir. 

DAVAMI