Keratokonus xəstələrində Eksimer Lazer necə aparılır?

“Keratokonus xəstələrində Eksimer Lazer” yazımızın davamı olaraq əməliyyatın necə edildiyi, nə kimi fərqləri olduğunu qeyd edəcəyəm.

Keratokonus xəstələrində məlumdur ki, buynuz qişanın səthi nahamar olur və aberrasiyalar, yəni dağınıq görmə baş verir. Görmə keyfiyyəti çox aşağı olur. 

Bu xəstələrdə görmə keyfiyyətini artırmaqdan ötrü standart Eksimer Lazer etmirik. 

davamı