Intracorneal Ring əməliyyatının gedişatı

Keratokonus xəstəliyində buynuz qişadaxili seqment implantasiyası (Intracorneal Ring Implantation) əməliyyatın gedişatı haqqında məlumat verəcəyəm. 

Kimləri icra edirik bu əməliyyatı? Keratokonus xəstəsi var və buynuz qişada refraktiv qüsurlar korreksiya vermir. Xəstənin gözünün dərəcələrini gözünə qoyduğumuz halda belə görmə faizi artmır. Belə olan xəstələrdə qərar verilir Buynuz qişadaxili Seqment İmplantasiyasına, Ring İmplantasiyasına. 

DAVAMI

Intracorneal Ring əməliyyatı

Bu gün yenə karatokonus mövzusunda danışacayıq. Keçən yazıda qeyd etmişdik “Keratokonusun müalicəsi.”

Keçən yazıda qeyd etdiyimiz kimi, birinci əməliyyat: Corneal Cross Linking. Bu əməliyyatın mahiyyəti buynuz qişanın sərtliyini təmin etmək, yəni prosesi durdurmaq.

Bəs buynuz qişa durdurması tamam. Amma yekunda bu gözlər görməkdən ötrüdür. Keratokonuslu xəstələrdə də görmə keyfiyyəti çox aşağı düşmüş olur.

DAVAMI