Torlu qişa incəlmələri niyə əhəmmiyyəti mövzudur?

Gündəlik müayinə sırasında patologiyalarla çox qarşılaşırıq və əksəriyyəti… Biz artıq alışmışıq göz dibində incəlmələr olur, xəstəyə məlumatlar verilir, tapşırıqlar verilir, kimisi yerinə yetirir, kimisi yerinə yetirmir. Yerinə yetirilmir, fəsadlarla geri qayıdırlar və bu fəsadlar necə ortadan qaldırılır? Rutin biz işimizi görürük. 

Amma bu yaxınlarda avqust ayının 25-də bir xəstə ilə bağlı bir problem yaşadım və o problem artıq məni vadar elədi ki, bu gün bu mövzunu paylaşım. Nə idi yaşadığım problem?

DAVAMI

Torlu qişa incəlmələri

Azərbaycan dilində “torlu qişa” dediyimiz retina gözümüzün daxilində, ən daxildəki bir qatdır. Torlu qişa işıq şüalarının sinir impulsuna çevrilməsi işini, prosesini yerinə yetirir. Yəni işığın qavranılması üçün lazım olan bir toxumadır, qatdır, qişadır.

DAVAMI

Göz dibində problem olan insanlarda Eksimer lazer əməliyyatı icra etmək olarmı?

Göz dibində problem olan insanlarda Eksimer lazer əməliyyatı icra etmək olarmı?

Göz dibi dediyimiz bizim tibbdə – retina və ya Azərbaycan dilində torlu qişa. Torlu qişadakı dəyişikliklər. Torlu qişadakı dəyişikliklərin dərəcəsinə görə, səviyyəsinə görə, əlbəttə ki, nəticə dəyişir, verəcəyimiz qərar dəyişir.

DAVAMI

Şəkərli diabetik xəstələrin göz problemlərində iynəmi, yoxsa lazermi?

Şəkərli diabeti olan xəstələrin göz problemlərində iynəmi, yoxsa lazermi?

Əslində bu mövzu müzakirə olunacaq bir mövzu deyil. Yəni şəkərli diabetli xəstələrdə əgər göz problemi başlayıbsa, “diabetik retinopatiya” başlayıbsa, retinopatiyanın mərhələsinə görə, yəni gözün zədələnmə dərəcəsinə görə əslində kriteriyalar dəqiq və aydındır: “Nə vaxt vitre içi iynə vurulmalıdır, nə vaxt gözdaxili lazer olunmalıdır?” 

DAVAMI

Şəkərli diabetdə göz problemləri öz-özünə düzələ bilərmi?

Şəkərli diabetli xəstələrin göz problemləri varsa, iynə vurulmadan və ya lazer olunmadan da problem düzələ bilərmi? Yəni, bir müdaxilə etməsək, problem düzələ bilərmi? Belə bir ehtimal varmı?

Əlbəttə ki, var. 

Daha öncəki yazılarımızda da qeyd etdiyimiz kimi, hər şeyin başında kontrolsuz şəkər gəlir. 

DAVAMI

Şəkərli diabet xəstələrinin gözdibi problemlərində Lazer Fotokoaqulasiya

“Şəkərli diabetli xəstələrinin gözdibi problemi olarsa, bu xəstələrdə lazer… Belə deyilir – “lazer”, amma əslində onun “Lazer fotokoaqulasiya”dır prosesin adı. Xüsusi cihazlar, lazer cihazları vasitəsi ilə icra olunur.

DAVAMI

Şəkərli diabetə bağlı gözdibi problemlərində nə zaman iynə vurulur?

Şəkərli diabeti olan xəstələrin göz dibi problemləri olarsa, nə zaman iynə vurulur? İynənin növləri, çeşidləri… İynənin vurma hadisəsi ağrılı prosesdir, yoxsa yox?

Birincisi, bir əvvəlki videolarda da qeyd etmişdik, şəkərli diabeti olan xəstələrin göz dibi problemləri varsa, göz dibi problemlərinin vəziyyətinə görə kriteriyalar var: Artıq qərar verilir iynə olsun, yoxsa lazer olunsun? 

DAVAMI

Şəkərli diabet xəstələrində göz müayinəsi nə vaxt olmalıdır?

Əgər bir nəfərə şəkərli diabet diaqnozu qoyuldusa, mənim dediklərim standart deyil, amma ümumi qəbul olunmuşdur. Əlbəttə ki, bu kontrol olunan şəkərli xəstələr üçün keçərlidir – İlk 7 il ildə bir dəfə göz müayinəsi olmalıdır, 7 ildən sonra ildə 2 dəfə, yəni 6 aydan bir göz müayinəsi olunmalıdır.

DAVAMI

Torlu qişanın qopmasının təkrarlanması

Mövzulardan biri də torlu qişanın qopmasının təkrarlanmasıdır. Əməliyyat etdik, torlu qişanı yerinə yapışdırdıq. Silikon vurduq və nə vaxtsa da, bir neçə aydan sonra silikonu çıxarmağı planlaşdırırıq. Silikon gözdə olduğu halda belə çox nadir də olsa, təkrar bir də torlu qişa qopa bilər. Sonra silikon yerindədir, hər şey qaydasındadır, qərar verildi, silikonu çıxarırıq. Silikonu çıxardığımız vaxtı belə, əməliyyatın gedişatında belə təkrar bir də torlu qişa qopa bilər və yenidən silikon və ya qaz vura bilərsən. Və ya ikinci əməliyyat uğurla keçdi, silikonu çıxardıq, hər şey qaydasındadır, əməliyyatdan 1 ay, 2 ay sonra təkrar bir də qopa bilər. Yəni bu torlu qişanın qopması mövzusu həkimin professionallığına bağlı bir şey deyil. Orqanizmə bağlı bir mövzudur. Yəni “Doktor, nə oldu, əməliyyat etdin, təzədən bir də qopdu, niyə qopdu?” Elə mövzular var ki, artıq onu müzakirə etmək olmur. Yəni bu xəstəliyin gedişatı belədir.

DAVAMI

Torlu qişa qopmaları

Ümumiyyətlə, torlu qişa görmə orqanının… əslində hər birinin ayrıca yeri var, yəni hansısa birində problem olanda yekunda görmədə problem olur, amma digər sahələrin problemlərini, bəlkə də, asanlıqla aradan qaldıra bilirik. Amma torlu qişa problemlərinin bərpası, təmiri çox çətin, hətta bəzən mümkünsüz olur. 

Ona görə gözdə bizim ən çox qorxduğumuz “Torlu qişanın zədələnməsi olmasın!” Yerdə qalan nə olur, olsun mütləq bir çıxış yolu tapırıq, amma torlu qişanın problemlərində, çox təəssüf, bəzən bir müdaxilə edə bilmirik. 

Şəkərli diabetdə daha çox olur torlu qişa zədələnmələri. Amma bir də torlu qişanın problemləri içərisində torlu qişanın qopması deyilən belə bir terminologiya var – torlu qişanın qopması – dekolman.

DAVAMI