Katarakta qorxuludurmu? [Katarakta: 12] 

Əlbəttə ki, bütün xəstəliklər nə qədər erkən üstünə düşülərsə, o qədər asan həll olunur və təhlükəli hala keçmir. Xəstəliyin özü, onsuz da, normanın kənara çıxmasıdır. Yəni əgər norma deyilsə, deməli, qorxuludur. Amma onun təhlükəlilik dərəcəsi “az qorxulu” və ya “çox qorxulu”dur. 

Bütün xəstəliklər, həmçinin də katarakta nə qədər erkən üstünə düşülərsə, o qədər daha asan problem həll olar və əlavə fəsadlar çıxmaz. Katarakta niyə qorxulu ola bilər? 

DAVAMI

Şəkərli diabetik xəstələrin göz problemlərində iynəmi, yoxsa lazermi?

Şəkərli diabeti olan xəstələrin göz problemlərində iynəmi, yoxsa lazermi?

Əslində bu mövzu müzakirə olunacaq bir mövzu deyil. Yəni şəkərli diabetli xəstələrdə əgər göz problemi başlayıbsa, “diabetik retinopatiya” başlayıbsa, retinopatiyanın mərhələsinə görə, yəni gözün zədələnmə dərəcəsinə görə əslində kriteriyalar dəqiq və aydındır: “Nə vaxt vitre içi iynə vurulmalıdır, nə vaxt gözdaxili lazer olunmalıdır?” 

DAVAMI

Şəkərli diabetdə göz problemləri öz-özünə düzələ bilərmi?

Şəkərli diabetli xəstələrin göz problemləri varsa, iynə vurulmadan və ya lazer olunmadan da problem düzələ bilərmi? Yəni, bir müdaxilə etməsək, problem düzələ bilərmi? Belə bir ehtimal varmı?

Əlbəttə ki, var. 

Daha öncəki yazılarımızda da qeyd etdiyimiz kimi, hər şeyin başında kontrolsuz şəkər gəlir. 

DAVAMI

Şəkərli diabet xəstələrinin gözdibi problemlərində Lazer Fotokoaqulasiya

“Şəkərli diabetli xəstələrinin gözdibi problemi olarsa, bu xəstələrdə lazer… Belə deyilir – “lazer”, amma əslində onun “Lazer fotokoaqulasiya”dır prosesin adı. Xüsusi cihazlar, lazer cihazları vasitəsi ilə icra olunur.

DAVAMI

Şəkərli diabetə bağlı gözdibi problemlərində nə zaman iynə vurulur?

Şəkərli diabeti olan xəstələrin göz dibi problemləri olarsa, nə zaman iynə vurulur? İynənin növləri, çeşidləri… İynənin vurma hadisəsi ağrılı prosesdir, yoxsa yox?

Birincisi, bir əvvəlki videolarda da qeyd etmişdik, şəkərli diabeti olan xəstələrin göz dibi problemləri varsa, göz dibi problemlərinin vəziyyətinə görə kriteriyalar var: Artıq qərar verilir iynə olsun, yoxsa lazer olunsun? 

DAVAMI

Şəkərli diabet xəstələrində göz müayinəsi nə vaxt olmalıdır?

Əgər bir nəfərə şəkərli diabet diaqnozu qoyuldusa, mənim dediklərim standart deyil, amma ümumi qəbul olunmuşdur. Əlbəttə ki, bu kontrol olunan şəkərli xəstələr üçün keçərlidir – İlk 7 il ildə bir dəfə göz müayinəsi olmalıdır, 7 ildən sonra ildə 2 dəfə, yəni 6 aydan bir göz müayinəsi olunmalıdır.

DAVAMI

Şəkərli diabet xəstələrində göz problemlərinin mərhələləri

Bir əvvəlki bloq yazımızda şəkərli diabet xəstələrində göz problemlərinin əvvəl, giriş hissəsini danışmışıq. Hal-hazırkı videomuzda şəkərli diabet xəstələrində göz problemlərinin etapları, fazaları… 

Gözdəki şəkərə aid torlu qişadakı dəyişiklikləri biz 2 ana qrupa bölürük köbud şəkildə: “qeyri-proliferativ diabetik retinopatiya” – birinci faza, ikinci faza – proliferativ diabetik retinopatiya.

Bunların hər birinin altyarım qrupları var.

DAVAMI

Yanaşı xəstəliyi olanlarda kataraktaya necə yanaşmalı?

Hər hansı bir xəstəliyi olan xəstələrdə katarakta varsa, necə yanaşmaq lazımdır?

Yaxud şəkəri olan xəstələrdə katarakta problemi varsa, yanaşma necə olmalıdır? 

Elə birinci oradan başlayaq. 

Yəni əgər bir insanın şəkəri varsa, bu insan yaşayırsa, istər-istəməz bəlli yaşdan sonra katarakta ilə üzləşəcək. Bəzi statistik məlumatlar var ki, şəkər xəstələrində katarakta digər insanlara nisbətən bir az daha erkən rast gəlinir, müşahidə olunur. Səbəb də şəkər xəstələrində metabolizm pozulduğuna görədir. 

davamını oxuyun