Eksimer lazerdə yaş məhdudiyyəti

Eksimer lazerdə yaş məhdudiyyəti varmı?

Eksimer lazer üçün bir neçə kriterilər var. Əlbəttə, onlardan bir dənəsi yaşdır. Bizim əsas yaş sərhədimiz 18 yaşdır.

18 yaş niyə önəmlidir?

DAVAMI

PRK, LASIK, Femto-LASIK, yoxsa SMILE – hansını seçməliyəm?

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün sizə eksimer lazerin alt qrupları olan: LASIK, Femto-LASIK və SMILE. Bu üçünün kombinasiyası, bunların bir-birinə oxşar cəhətləri, fərqli cəhətləri və nə zaman hansına ehtiyac olduğu – bu haqda bir məlumat vermək istəyirəm.

Ümumiyyətlə, eksimer lazer metodlarının ən ilki fotorefraktiv keratektomi (Photorefractive keratectomy – PRK), son zamanlar ona bir marketinq adı gətirdilər – “no-touch” deyə. İkinci, LASIK metodu, flepli cərrahiyyə. Üçüncü, Femto-LASIK, flepi lezerlə düzəldilir və dördüncüsü, SMILE. Əslində davamı var, amma hal-hazırda bu 3 dənə: LASIK, Femto-LASIK və SMILE.

DAVAMI

PRK əməliyyatından sonra pasiyentləri nələr gözləyir?

Danışmaq istədiyim mövzu yenə Eksimer lazer, amma “Photorefractive keratectomy” – PRK və ya indi müasir adı “no-touch” deyilən. Amma onun əslində klassik adı PRK-dir: “PeReKa”. “PRK əməliyyatından sonra pasiyentləri nələr gözləyir?” bu şəkildə. Gedişat necə olacaq, sağalma periodu… Onunla əlaqədər bilgiləndirmək istəyirəm pasiyentlər narahat olmasınlar. Əməliyyat olacaqlar, PRK olacaqlar izləyib rahatlasınlar deyə.

DAVAMI

Eksimer lazerdən sonra: 10) Nəmləndiricilər

Bu gün eksimer lazer əməliyyatından sonra rast gəldiyimiz arzuolunmaz nəticələr…

Düzdür, tam o mövzuya aid deyil, amma bir hissəsi buraya aiddir. Yəni mövzumuz nədir? “Doktor, əməliyyatdan sonra mən nə qədər damcı istifadə etməliyəm?” və ya biz pasiyentə “Əməliyyatdan sonra 6 ay nəmləndirici göz yaşı istifadə edəcəksiniz, bəzi hallarda 6 aydan sonra da ehtiyac doğa bilir.” “Axı Doktor sən 6 ay demişdin, niyə daha çox?” Bu mövzuya aid bir az aydınlıq gətirmək istəyirəm.

davamı

Eksimer lazerdən sonra: 9) Refraktometriyada çıxan yanlış rəqəm

Hər vaxtınız xeyirli olsun. Bu gün yenə də – “Eksimer lazer əməliyyatlarından sonra gözləmədiyimiz nəticələr”.

Bunları təcrübəyə dayanıb toplayıram. Yəni pasiyentlər geri döndükdə bəziləri şikayətlənir, bəziləri maraqla soruşurlar, ona görə istədim bunu paylaşım. Çünki ola bilsin ki, kiminsə başına gələr sadəcə rahatlasınlar, gərginləşməsinlər deyə… Çünki rahat olduqda proseslər daha sürətlə səhmana düşür.

Bəzi xəstələr gəlir: “Aaa… Doktor, mənim gözümü aparata saldılar. Mənim gözümdə mənfi 1 var imiş” və ya “Doktor, mən getdim nə bilim filan yerdə mənə dedilər ki, sənin əməliyyatını yaxşı etməyiblər. Sənin gözündə mənfi 1,5 qalıb.” Paniklə gəlirlər:

DAVAMI

Eksimer lazerdən sonra: 8) İki göz arasında görmə fərqi

Salam, hər vaxtınız xeyir olsun! Bugünü mövzumuz yenə 3Eksimer lazer əməliyyatından sonra gözləmədiyimiz nəticələr” və onlardan bir dənəsi də – “Gözlərin görmə sırasında fərq”.

Pasiyent gəlir: “Doktor, axı mənim sağ gözüm sol gözümdən yaxşı görür” və ya “Doktor, axı mənim sol gözüm sağ gözümdən yaxşı görür”. 

DAVAMI

Eksimer lazerdən sonra 7) “Yaxın görmə”

Hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün yenə də Eksimer lazer əməliyyatlarından sonra gözləmədiyimiz nəticələr. Bunlardan bir dənəsi də “Yaxın görmə problemi”.

Əslində yaxın görmə problemi bizim gözlədiyimiz və xəstəyə əməliyyatdan öncə məlumat verdiyimiz bir haldır. Miyoplar üçün keçərlidir bu. Bunun izahı nədir? 

DAVAMI

Eksimer lazerdən sonra 6) Fokusun itməsi və dumanlı görmə

Yenə də “Eksimer lazer əməliyyatından sonra gözləmədiyimiz nəticələr.” Bunlardan bir dənəsi də, hətta ikisini birləşdirəcəyəm həm fokusun itməsi, həm də görmənin dalğalanması, yəni dumanlı görmə.

Pasiyentlər bəzən gəlir: “Doktor, hər şey yaxşıdır, heç bir problem yoxdur. Amma niyə isə istər yaxında olsun, istər uzaqda olsun bir obyektə baxanda, fokuslayanda vaxt lazım olur. Yəni baxdığım anda görüntü olmur. Görüntünün olması üçün bir az, bir neçə müddət – bir saniyəmi, saniyə yarım bir az daha fokuslama, zumlama ehtiyacı hiss edirəm” deyirlər.

davamı

Eksimer lazerdən sonra 5) Yaxşı görməmək

Yenə də, “Eksimer lazer əməliyyatından sonra gözləmədiyimiz nəticələr”. Bu seriyadan deyək artıq… Bu seriyadan növbəti rastlaşdığımız hal: “Yaxşı görməmək”

Bu nədir?

Əməliyyat öncəsi xəstə ilə danışdıq, əməliyyatdan sonra 100% bir görmə gözləyirik. Pasiyent də belə bir gözlənti içərisinə girdi və əməliyyatdan sonra 100% bir görmə istədi, amma əməliyyatdan sonra istədiyimiz görmə olmadı. Yəni görməmiz 100% deyil, 70% oldu, 60% oldu.

DAVAMI

Eksimer lazerdən sonra 4) Dağınıq görmə

Eksimer lazer əməliyyatlarından sonra gözləmədiyimiz nəticələr… Onlardan bir dənəsi də “dağınıq görmədir”. 

Əksər hallarda bu dağınıq görmə əməliyyatının səhərisi günü və ya bir neçə gün sonradan başlayır. “Doktor, görürəm, amma niyə isə rahat görmürəm. Sanki bir az yayılır. Görüntü yayılır, dağılır.”

DAVAMI